Get Adobe Flash player

      Dziś jest: Niedziela, 17-02-2019, Imieniny obchodzi: Zbigniew, Julian, Łukasz. Naszym solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego! :)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Zobacz pdf

WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 
Zobacz pdf

 

Tekst jednolity ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491, 1877, z 2015 r. poz. 978, 1640.
Zobacz pdf

 

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 
Zobacz pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 
Zobacz pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne 
Zobacz pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych 
Zobacz pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne 
Zobacz pdf

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 czerwca 2013 r. (wyd. 18 lipca 2013)  w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej 
Zobacz pdf 

 

Nowa ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 93 ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zobacz pdf

 

Nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 95 i art. 99 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 23 sierpnia 2011 r.
Zobacz pdf

 

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r.w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Zobacz pdf

 

Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
Zobacz pdf

 

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowcyh nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Zobacz pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Zobacz pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej z dnia 9 lipca 2012 r.
Zobacz pdf

 

Kodeks postępowania zatwierdzony przez grupę koordynatorów ds. dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
Zobacz pdf

Hymn Pielęgniarek i Położych

 mapa powiaty2 

 

W świat niesiemy swe serca gorące

Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję.

Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały
Gdy o wolność się walki toczyły
Pielęgniarki na frontach też były
I ofiarnie swą służbę pełniły.

W służbie naszej przodować będziemy
Dla Ojczyzny - Jej dobra pracować
A gdy trzeba i ginąć będziemy
Aby życie człowieka ratować.

My nie chcemy, ni wojen, ni bojów
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu
My jesteśmy siostrami pokoju
Służyć chcemy idei humanizmu.

Hymn pielęgniarek i położnych wykonywany był przez uczennice liceów pielęgniarskich podczas czepkowania, czyli nałożenia pierwszego (symbolicznego) czepka pielęgniarskiego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Siedlcach

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


fax: (25) 632-54-10
telefon: (25) 632-84-35
tel.kom: 502-052-417

 

ul. Mazurska 2,

08-110 Siedlce

Biuro Izby czynne:  

Pn. Wt. Czw. Pt. 8:00-17:00;  Śr. 8:00-15:35


Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych  OIPiP Regionu Siedleckiego
czynne w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w godz. 12.00 – 17.00

 

Porady Prawne:

Śr. 13:00-14:00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępcy

 

pełnią dyżur dwa razy w miesiącu tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca,

w godz.  13.00 - 14.00

 

telefon: (25) 632-84-35

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518