Get Adobe Flash player

      Dziś jest: Niedziela, 17-02-2019, Imieniny obchodzi: Zbigniew, Julian, Łukasz. Naszym solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego! :)

 

USTAWA o zawodach pielęgniarki i położnej ze zmianami z dnia 16 stycznia 2018

Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Zobacz pdf

Tekst jednolity Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1251) OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2016 r.

Zobacz pdf

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Zobacz pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Zobacz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Zobacz pdf

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r.

Zobacz pdf

Tekst jednolity ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491, 1877, z 2015 r. poz. 978, 1640.

Zobacz pdf

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

Zobacz pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Zobacz pdf

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Zobacz pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki

Zobacz pdf
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/24/UE
z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
Zobacz pdf
Kodesk etyki ICN dla pielęgniarek Zobacz pdf
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz pdf
Nowa ustawa o samorzadzie pielegniarek i poloznych

Zobacz pdf
Nowa Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Zobacz pdf
Ustawa o działalności liczniczej

Zobacz pdf
Obwieszczenie o prawach pacjenta

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Zobacz pdf
Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji...

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji z dnia 17 maja 2012 r.

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Zobacz pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych z dnia 2 maja 2012 r.

Zobacz pdf

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

Zobacz pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymn Pielęgniarek i Położych

 mapa powiaty2 

 

W świat niesiemy swe serca gorące

Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję.

Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały
Gdy o wolność się walki toczyły
Pielęgniarki na frontach też były
I ofiarnie swą służbę pełniły.

W służbie naszej przodować będziemy
Dla Ojczyzny - Jej dobra pracować
A gdy trzeba i ginąć będziemy
Aby życie człowieka ratować.

My nie chcemy, ni wojen, ni bojów
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu
My jesteśmy siostrami pokoju
Służyć chcemy idei humanizmu.

Hymn pielęgniarek i położnych wykonywany był przez uczennice liceów pielęgniarskich podczas czepkowania, czyli nałożenia pierwszego (symbolicznego) czepka pielęgniarskiego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Siedlcach

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


fax: (25) 632-54-10
telefon: (25) 632-84-35
tel.kom: 502-052-417

 

ul. Mazurska 2,

08-110 Siedlce

Biuro Izby czynne:  

Pn. Wt. Czw. Pt. 8:00-17:00;  Śr. 8:00-15:35


Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych  OIPiP Regionu Siedleckiego
czynne w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w godz. 12.00 – 17.00

 

Porady Prawne:

Śr. 13:00-14:00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępcy

 

pełnią dyżur dwa razy w miesiącu tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca,

w godz.  13.00 - 14.00

 

telefon: (25) 632-84-35

Konto bankowe: 58 1020 4476 0000 8402 0016 8518